slang

Tempel van de Vrouwe

Er is in deze wereld behoefte aan vrouwelijke energie, omdat de wereld is ingericht naar patriarchale waarden. De balans is zoek. Moederlijke waarden zijn op de achtergrond komen te staan, emoties en kwetsbaarheid tonen is zwakte, individualiteit staat boven collectiviteit.  Je merkt dit niet alleen in uiterlijke vormen zoals mannen die bijna alle machtsposities bekleden en de vrouw die nog steeds niet hetzelfde salaris verdient, maar vooral ook op de diepere lagen; zoals hoe we met de natuur omgaan, met seksualiteit, met de matriarchale waarden als zorgen voor, gevoelens, stilte, tevredenheid, rust, intuïtie, zachtheid, het accepteren van onze schaduwkanten en kwetsbaarheid, verbondenheid en intimiteit. De vrouw is duizenden jaren achteruit geschoven, niet alleen op het gebied van maatschappelijke posities maar ook op het gebied van religie. Het vrouwelijke is in opkomst binnen religie en spiritualiteit en wij willen er aan bijdragen om het vrouwelijke terug op de (Europese) esoterische kaart te zetten.
We zien een rode draad door alle godinnenculturen op Aarde die ook onze rode draad is. De vrouwelijke lijn. We volgen deze tot in Nederland, in Noordwest Europa, en gebruiken muziek, kunst, sjamanistische en andere technieken die zoveel mogelijk uit deze streek komen. Hiermee onderscheiden we ons van veel andere godinnen-initiatieven; tijdens de tempelmiddagen blijven we zo veel mogelijk in contact met deze grond en kijken we verder dan enkel de Indo-Europese cultuur. Onze grond. Onder onze eigen voeten. De vrouw is voor ons innig verbonden met het land waarop zij woont en diens energie, de vrouw was in matrilineaire tijden honkvast, de man trouwde in een andere familie in, de vrouw was de verbinding met het land en de voorouders en we blijven trouw aan dit soort eeuwenoude tradities tijdens onze tempeldagen.

Wij putten onze inspiratie uit bronnen van de handen van: Annine van der Meer, Marija Gimbutas, Marcia Eliade, Jacob Slavenburg, Linda Wormhoudt, Clarissa Pinkola Estes en recent onderzoek omtrent het vrouwelijk religieus beleven door de eeuwen heen, daarnaast putten wij inspiratie uit onze eigen persoonlijke ervaringen, ideeën en visies op het Goddelijke Vrouwelijke.

Michelle en ik zullen deze tempeldagen leiden en de data van deze dagen vind je op de home-pagina.

De Laaglandse Godin

 

Tijdens de Tempel van de Vrouwe werken we met de Laaglandse Godin. Dit betekent dat we zo veel mogelijk werken met elementen uit de Nederlandse folklore, tradities, volksgebruiken en haar gezicht dat ons in de Lage Landen bekent is, zoals we bijvoorbeeld Nehalennia als Laaglandse godin erkennen. Daarnaast bereiden we soms uit naar andere landen van Europa.

Traditie

 

We vinden tradities zeer belangrijk. Zeker de vrouwelijke tradities zijn ons zeer dierbaar en we willen deze graag voortzetten. We werken daarom zo veel mogelijk met Nederlandse (of Noordwest-Europese) tradities waarvan we weten of het gevoel hadden dat dit specifiek het domein van de vrouw was en een esoterische lading had.

Vrouw-zijn

 

Tijdens de Tempeldagen nemen we je mee in het vrouw-zijn. We brengen je in contact met de Vrouwe (de Godin), met jouw eigen vrouwelijke natuur, jouw vrouw-zijn en met de vrouwelijke tradities van deze streken. We geven aandacht aan de vrouwelijke psyche, archetypes, maanfasen, seizoenen, levenfasen en de cyclus van het vrouwenlichaam.

Volg de Tempel van de Vrouwe op Facebook:

  • Tempel van de Vrouwe