Online training - Rauhnächten 2018/19

December 9, 2018

 

 

De Rauhnächte, de Rooknachten, de Ruwe Nachten....

Dit zijn de twaalf nachten, of in sommige tradities zelfs meer, tussen de jaren. Het zijn de nachten tussen midwinter en het nieuwe jaar en ze worden beschouwd als zeer magische nachten...

Het gebruik komt vooral nog voor in Duitsland en Zwitserland, maar dan in gekerstende versie waarbij ze de Zwölften genoemd worden en waarbij men vooral de kerstnacht, nieuwjaarsnacht en de driekoningennacht bedoelde. In Tirol waren de voornaamste Ruwe of Rooknachten de 6e, 25 en 31 december en 6 januari en op sommige plekken behoorde ook de Lucia-nacht tot deze Rauhnächte.

De nachten worden als magisch beschouwd omdat ze de nachten tussen de jaren zijn. Ze betekenen dat er chaos heerst, het jaar betekent orde en alles wat erbuiten valt behoort tot de chaos. Er wordt daarom van de ruwe nachten, rooknachten, Rauhnächte, gezegd dat er allerlei wezen ronddolen en dat de grenzen tussen de werelden wegvallen, zoals de onderwereld die meer toegankelijk zou zijn in deze tijd. Wodan rijdt met zijn Wilde Heir door de lucht en ook dat gaat er ruw aan toe, zijn leger bestaat uit dode voorouders die op hun dode paarden door de lucht razen. Dit heeft te maken met dat de poorten tussen de werelden open staan maar ook heeft dit te maken met de vruchtbaarheid, waar de voorouders een onderdeel van zijn. De voorouders dragen ons, nazaten, en zorgen voor een vruchtbare bedding om de zaden in te laten ontkiemen, zij zijn de aarde waarin ons gewas ontspruit, op hun schouders staan wij..
 

In Korintië en Salzburg gaan nu nog steeds gemaskerde jonge mannen rond, genaamd de Anglökler en strooien met graan en plaatselijke erwten door de vensters voor groeikracht. Ze dragen maskers en mogen zo ieders huis betreden. In Innviertel schreeuwen de boeren nog altijd om vier uit klokslag 'D'Rauhnacht is! D'Rauhnacht is!' en in de avond kwamen dan de drie koningen langs, die konden worden gezien als voorouders of zelfs goden en beschermen het huis en hof. Hoe meer lawaai ze maakten en op de vensters bonkten, hoe meer vruchtbaarheid de familie in het nieuwe jaar kon verwachten. In heel Europa komen zwartgemaakte gezichten, in lompe gehulde of in achter maskers verstopte mensen voor die lawaai maken, met een roede op vrouwenbillen slaan, drinken en chaos scheppen voor. Dit is teveel om hier uit te leggen maar ik raad je de film Wild Geraas aan van Arnold Jan Scheer om hier meer over te weten te komen. Ook onze Zwarte Piet stamt van deze traditie af.
 

De Rauhnächte beginnen iedere dag om 4 uur 's middags en eindigen om 12 uur 's nachts en tijdens deze periode mag er niet worden gebakken maar er mogen wel erwten, linzen en bonen gekookt worden, wat geluk voor het nieuwe jaar betekent. Of je hierin mee wilt gaan is aan jou, het is een oude Duitse traditie. Ook mocht er regionaal niet gesponnen worden. Waarschijnlijk had dit iets te maken met Vrouw Percht (gelijkaardig aan Vrouw Holle) en haar huishoudelijke aspecten.

De Rauhnächte wordt ook wel vrij vertaald als Rooknachten. Dit komt door een oud gebruik om huis, hof en stallen uit te roken met de rook van bepaalde kruiden en bomen/planten. Dit werd gedaan om boze geesten te weren en andere energieën die onwenselijk waren. In Nederlands Limburg werd dit uitroken nog gedaan in de jaren dertig, vaak op Driekoningen. In Duitsland wordt hiervoor vaak de Odinskopp gebruikt, de alantswortel maar ook kruidnagel, mirre, kaneel, jeneverbes, dennen- en sparrenhars is erg in zwang. Vaak wordt er bij het roken nog iets opgezegd zoals 'Geluk in huis, ongeluk uit huis!'. Wanneer de Rauhnächte voorbij zijn steekt men de tak die voor deze ceremonieën is gebruikt, in de aarde.

 

 

 

Ieder jaar organiseer ik online een evenement waarin we samen kunnen komen om aandacht te geven aan deze Rooknachten. Ik gebruik daarbij Duitse bronnen omdat de Rauhnächte iets is wat in Duitsland nog erg leeft maar wat we ook terugvinden in onze eigen volkscultuur in de vorm van de twaalf of soms dertien heilige nachten.

 

Voor dit evenement gebruik ik verschillende Duitse en andere bronnen, evenals mijn eigen creativiteit en inspiratie, om deze Rooknachten, deze twaalf bijzondere nachten, voor anderen wat meer gestalte te geven om zo deze nachten extra speciaal te maken en er praktisch mee aan de slag te gaan.

 

 

Zo ook dit jaar en in dit geval in de vorm van een training. Een training is niet zoiets als een boek lezen of een lezing bijwonen. Een training is erop gericht om vaardigheden aan te leren. Ik wil met deze training iedereen die deelneemt praktische handvatten aanreiken om de Rauhnächte dieper te kunnen beleven en hier meer uit te halen dan wanneer men alleen een boek leest.

 

Iedere Rooknacht krijg je een document toegestuurd per e-mail.  Dit document bestaat uit drie delen, een stukje kennis, een stukje inzicht en een stukje vaardigheid, en dit allemaal met een bepaald thema per nacht. Deze thema's zijn bijvoorbeeld loslaten, of zuivering, of hoop of ook liefde en familie.

 

De nachten tussen de jaren is een tijd waarin we meer naar binnen zijn gekeerd, in ons eigen huisje, in kleine kring gezelligheid opzoeken, de Joelfeesten vieren en waarin we zelfonderzoek verrichten en mediteren. Van oudsher was het gebruik om te zuiveren door middel van bepaalde kruiden te branden en met de rook het huis en schuur te reinigen. Ook dit komt voor in de thema's en in de suggesties voor activiteiten die ik verwerk in het stuk voor iedere Ruwe Nacht. Vandaar ook de naam Rauhnächte, wat rooknachten betekent of ook ruwe nachten. Dit kan slaan op het uitroken van de vertrekken maar ook op de rook of mist die de plek tussen de werelden, tussen het oude en het nieuwe, tussen de dood en het leven bewoont en het ruwe verwijst naar Wodan en Perchta en hun Wilde Jacht.

 

 

We beginnen op Moedernacht, de nacht voor midwinter of kerstmis. Dit kan je zien als de start van de Rauhnächte. Dit kan voor jou op midwinter (21 december) zijn, maar dit kan ook in de meer christelijk georiënteerde traditie beginnen op 24 december, op kerstavond. De oude Germanen vierden hun (heidense) feesten altijd op de vooravond van het daadwerkelijke feest, vandaar waarschijnlijk ook de Moedernacht, waarover meer in de eerste training. Je kunt zelf kiezen wat je prettig vindt of wat jou wat betreft tijd beter uitkomt. Iedere dag kun je ook een reflectieformulier invullen waarop vragen staan over je gedachten, gevoelens, dromen en andere dingen waarop je kunt terugkijken en waardoor je diepere inzichten kunt krijgen. Wat was belangrijk in dit