slang
Vrouwelijke traditie

 

De vrouwelijke esoterische lijn is lang geleden van het hoofdtoneel verdwenen toen de Koergan stammen (Indo-Europeanen) naar deze gebieden trokken. Daarna heeft het christendom met de heksenvervolgingen ook een grote stempel gezet op het goddelijke vrouwelijke in onze streken. Toch heeft zij, vermengt met al deze religieuze stromingen en tradities, weten voortbestaan. Vermomd, alleen herkenbaar voor hen die de symbolen begrepen. 

Vrouw zijn

 

Voor de hedendaagse vrouw is het soms lastig om haar vrouw-zijn te herkennen en te eren. We leven in een patriarchaal - georiënteerde maatschappij die gericht is op actie, kracht, prestatie, analytisch en lineair denken. De eigenschappen rust, zachtheid, stilte, zijn, dankbaarheid, intuïtie en symbolisch denken zijn op de achtergrond geraakt. Voor vrouwen is symbolisch en intuïtief bezig zijn heilzaam en brengt haar in contact met haar eigen natuur en die om haar heen. Dit zorgt voor een diep gevoel van zijn, van vrouw-zijn.

Sjamanisme

 

Het sjamanisme en de vooroudercultus is de oudste vorm van religie ter wereld. Het is een manier van leven die holistisch is en ten alle tijden streeft naar harmonie tussen het zelf en de omgeving. Het sjamanisme erkent een God, een Bron waar wij allen vandaan komen en tevens erkent zij onze diversiteit aan uitingen van deze verbondenheid met de Bron.
In deze moderne tijd zijn we onze spirituele verbondenheid met elkaar en met Moeder Aarde kwijt en is het sjamanisme één van de wegen die we kunnen bewandelen om deze verbinding te helen.

 

De Moedergodin

 

Lang voor de Indo-Europeanen kwamen, vereerden mensen hier de Grote Moedergodin. De vele venusbeeldjes getuigen hiervan. De Godin was het centrum van religie. Zij zorgde voor groei, nieuw leven en wedergeboorte. De vrouw schiep leven uit haar lichaam en was heilig omdat haar lichaam het ritme volgde van de natuur en de maan. Deze moedergodin leefde voort in verschillende godinnen en tradities van de mensen die hier woonden. Ze was niet weg, ze nam andere vormen aan.

Cyclisch leven

 

De vrouw is een cyclisch wezen vanaf het moment dat zij menstrueert. Zo onderscheidt zij zich van het mannelijke. Haar lichaam volgt het ritme van de maan, haar lichaam vernieuwt zichzelf iedere maand. Zij is als het tij, als het ritme van de seizoenen, ze heeft in zich de kracht om te scheppen en te vernietigen en dus van heling en regeneratie. Ze is als een spiraal die zich met iedere wedergeboorte verdiept, waarin zij wijsheid vindt en zichzelf ontwikkelt tot op de diepe niveaus van de vrouwelijkheid.