slang

Visie

Missie

Onze maatschappij is uit balans.
Er is oorlog, machtszucht, materialisme, uitbuiting van de Aarde, dierenleed, en ga zo maar door. De wereld heeft geen respect meer voor de Aarde, de dieren, de planten...

De rol van de vrouw hangt samen met deze problematiek.
Er is in de huidige maatschappij nog te weinig aandacht voor het vrouwelijke. De nadruk ligt op patriarchale en hiërarchische waarden zoals prestatie, kracht, macht en de geschiedenis is veelal geschreven door mannen en mannen bekleden de meeste politieke en religieuze posities.

 

Het vrouwelijke aandeel in onze gezamenlijke geschiedenis, kunst, literatuur, politiek, religieuze leven en nog veel andere gebieden van onze maatschappij, is nog steeds klein.

Daarnaast zijn heel veel mensen slecht geaard. We leven in ons hoofd en niet in ons buik en ons hart. De balans is zoek tussen denken en voelen. De hemel is altijd het ideaal geweest, de Aarde van minder belang. We zetten onszelf buiten de seizoenen door verlichting, 24-uurs winkels, eten uit verre landen en de burn-out problematiek was nog nooit zo groot.
We zijn uit balans, hebben geen stopknop, het leven moet altijd leuk zijn, donker is eng en de dood is het einde.
We zijn vergeten dat alles, ook wij, herboren kan worden in een andere vorm zoals we in de natuur zien en de seizoenen; het wordt altijd weer ochtend en lente...
Deze wijsheid zijn we kwijt en we zijn bang; hebben het goddelijke buiten onszelf geplaatst, voorouders vergeten, de natuur gestript van haar heiligheid door haar maakbaar te maken. Tijd voor een ommekeer. Tijd om uit het hoofd te stappen en in het lichaam, uit de wolken en op de Aarde.
Tijd om oude waarden uit het Moederland te herinneren om zo weer in balans te komen, mannelijke en vrouwelijke energie naast elkaar te ervaren, en ons weer verbonden te voelen met het geheel van de Schepping.

Mijn missie is om een nieuw wereldbeeld te creëren waarin eenheid belangrijker is dan hiërarchische waarden en waarin we van het hoofd naar het hart en de buik toe mogen bewegen en deze met elkaar te verbinden. Voor een nieuwe wereld waarin balans met onszelf, elkaar en de natuur van groter belang is dan materialistische, egocentrische, op macht gebaseerde waarden die hen ten dage helaas hoogtij vieren.

 

Mijn missie is om vrouwen en mannen weer in contact te brengen met de vrouwelijke natuur, sjamanisme en onze voorouders. Het opnieuw leren waarderen van het cyclische vrouwelijke in zichzelf, andere vrouwen en ook mannen en hoe deze in te zetten voor verschillende doeleinden zoals creativiteit, maatschappelijke ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, om een gelijkwaardige samenleving - een samenleving in balans - te helpen creëren.


Mijn missie is om ( vrouwelijke) esoterische en sjamanistische tradities te herontdekken en deze op een moderne - toch zo veel dicht mogelijk bij het oorspronkelijke - manier,  te introduceren aan vrouwen en aan de maatschappij. De vrouwelijke traditie - die is overgedragen door middel van symbolen, verhalen, mythes en in vergetelheid is geraakt - te doen herleven om zo vrouwen hun spirituele erfgoed terug te geven. 

50663827_2115893818475422_15266453909237Het is voor de vrouw belangrijk zich te kunnen ontplooien binnen haar eigen vrouwelijke natuur, zonder dat zij zich moet meten en vergelijken met mannen. Zij is anders dan de man, man en vrouw vullen elkaar aan, als twee stukjes in een puzzel. Vrouwen zijn anders dan mannen en dit hoeft niet als iets negatief gezien te worden. Het wordt tijd dat de vrouw haar vrouwelijke, veranderlijke natuur leert kennen, accepteren,
koesteren, uitdragen en dat de wereld om haar heen dit ook doet.
Het is belangrijk om stil te staan bij emoties en intuïtie, bij het cyclische in alle dingen, het is de hoogste tijd
om te leren om verandering niet te verafschuwen maar te kunnen accepteren en integreren als een kans om
te transformeren en onszelf, man en vrouw, te ontwikkelen. Om zo onze angst voor de dood te verminderen,
om meer in het hier en nu te zijn, om onze gevoelens te uiten en te respecteren, intuïtie te leren vertrouwen,
creativiteit de ruimte te geven, om meer in harmonie met de natuur om ons heen te leven en om de
menstruatiecyclus niet meer als een taboe te bestempelen maar hiermee samen te werken om de vrouwelijke
energieën die dan vrijkomen opnieuw te kunnen gaan zien als een manier tot transformatie.

De vrouw heeft haar vrouwelijke (esoterische) tradities bijna geheel verloren na al deze jaren van
onderdrukking en ontkenning van de vrouwelijke natuur. Maar veel sprookjes, mythes en volksverhalen wijzen
nog op een esoterische, vrouwelijke traditie, met behulp van oeroude symbolen. Zij zijn onze leidraad.
De vrouw heeft haar draden nodig, als wortels die haar houvast geven, waarop ze verder kan bouwen,
kan leunen, kan steunen. Iets dat ze voort kan zetten dat de vrouwen in oude tijden ook wisten, deden,
ervoeren, voelden, waardoor zij het mysterie van vrouw-zijn kunnen doorgronden. Tradities en rituelen
met universele en tijdloze symbolieken zijn belangrijk voor het vrouwelijk bewustzijn. Ze geven vorm aan
diepe gevoelens en processen binnen de vrouwelijke psyche en via deze tradities, ceremonies en (initiatie-)rituelen
kan zij weer contact maken met die oude, bijna vergeten, gedeelten van het oervrouwelijke om zo weer terug bij
haar eigen vrouwelijke natuur te komen.