4-delige Online Matronen training 2020/2021


Vierdaagse Online Matronen-training voor vrouwen én mannen

Wat krijg je:

- Een beeld bij wie de Matronen zijn en hun symbolieken
- Kennis en tips over rituelen die gelinkt zijn aan de Matronen-cultus die je zelf kunt uitvoeren
- Inzicht in de verschillende gedaantes van de Matronen, hoe deze werkzaam zijn in de wereld

om je heen, voor jou als vrouw (of man), wat hun symbolieken zijn en op welke wijze je een

band met deze Godin(nen) kunt opbouwen
- Het op een creatieve, aardse, sjamanistische wijze je eigen maken van

de aspecten van de Matronen om hen dieper te leren kennen en je eigen

ingangen tot hen

te vinden om met hen te werken
- Het verrijken van jouw eigen leven met behulp van de Matronen en hun

eigenschappen door hen te betrekken in jouw spirituele leven en rituelen
- Persoonlijke ontwikkeling door middel van de Drie Dames en in combinatie met

de psychologie: jungiaanse invalshoek
- Vaardigheden als orakelen, in trance informatie ontvangen, manieren

van helingswerk, werken met kruidensymbolieken, krachtvoorwerpen maken

en meer..
- Bijleren over de geschiedenis en achtergrond van de Matronen, de Europese Moedergodin, de Europese vrouwelijke tradities en het verhaal van onze vrouwen uit de geschiedenis (Herstory)
- Verbinding met andere gelijkgestemden, elkaar inspireren en een gezellige afsluitende

dag waarin je lekker jezelf kunt zijn en je interesses kunt delen
- Iets tastbaars maken wat te maken heeft met de Matronen
- Praktische oefeningen en de ervaringen die je in een online-groep kunt uitwisselen
- Online vragen stellen aan mij tijdens je trainingsproces


Waarom is dit iets voor jou?

- Omdat je de roep voelt van het Goddelijke Vrouwelijke (als man of vrouw)
- Je meer wilt weten over onze eigen vrouwelijke geschiedenis en dan met name de spirituele

en traditionele kant
- Je je op een diepere niveau wilt verbinden met de aspecten van de Matronen
- Je meer wilt leren over het sjamanisme en hoe je hiermee de verbinding naar het

goddelijke vrouwelijke kunt maken
- Je meer wil leren over jezelf
- Je wil verbinden met anderen en je wilt laten inspireren
- Je de diepe behoefte voelt je vrouwelijkheid te ontdekken (als man en als vrouw!)
- Je thuis je verbinding met de Matronen beter vorm wil geven
- Je in een groep op een intieme maar aardse manier de diepere lagen van vrouwelijkheid wilt ervaren
- je interesse hebt in onze Herstory, onze vrouwelijke geschiedenis, en je hiermee praktisch aan de slag wilt


Dit is niet iets voor jou als:

- Je niet openstaat voor enige vorm van spiritualiteit of sjamanisme
- Je niet uit je comfortzone wilt stappen
- Je veel last hebt van zeer intense psychische problemen waarvoor je

bij een psychiater bent (stuur mij hierover een bericht mocht dit zo zijn en

je toch er graag deel wilt nemen dan kijken we wat we kunnen doen, ook in overleg met jouw behandelaar)
- Je niet bereid bent om alle dagen online in te checken
- Je niet met een open geest naar de wereld wilt kijken en je open kunt stellen

voor nieuwe ideeën en conceptenDe Matronen, de Matres, de Moeders. Het zijn zeer oude namen voor een vrouwelijke drie-eenheid die vereerd werd in het verleden van Noordwest Europa. Haar wortels komen waarschijnlijk nog verder dan alleen dit gebied. De Matronen werden de Moeders, de Schenksters, genoemd, soms van een stam, soms van een familie en soms een heel volk. Ze waren altijd met drie, meestal was het middelste meisje kleiner dan de buitenste twee. Soms droegen ze manden met appels, soms hadden ze bolvormige hoeden, soms werden ze aangesproken met moeras-vrouwe of de grote Schenkster, ze ontvingen offers van Romeinen, van Gallo-Romeinen en van Germanen en Kelten, man en vrouw.
Waar kwamen deze dames vandaan en waarom leefden ze zo op in de Romeinse tijd? Wat betekende deze drie dames voor de bevolking en wat kunnen ze nu nog voor ons betekenen?


 


In een tijd waar mannelijke goden en patriarchale waarden nog vaak de boventoon voeren in de maatschappij en ook de spirituele beleving, is het belangrijk ons ook bezig te houden met het vrouwelijke spirituele. Niet de vermannelijkte versie van het spirituele, maar de rol en het bewustzijn van het vrouwelijke. Uitgaande van het feit dat de wereld bestaat uit twee polen, het mannelijk en het vrouwelijke, helt het de laatste paar eeuwen wat teveel naar het on-gebalanceerde mannelijke, voornamelijk op psychologische gebieden zoals de cognitie en onbewuste patronen, het onderbewuste, daar waar alle actie en gedrag begint. Niet alleen vrouwen raken hierdoor ontwricht, maar ook mannen hebben moeite hun eigen balans te houden. Wij hebben allemaal iets vrouwelijks in ons, en allemaal iets mannelijks, maar het vrouwelijke deel voelt zich wat verloren, we weten niet meer wat ze betekent en kijken soms naar haar met mannen-ogen. Ja, ook vrouwen kijken soms met mannen-ogen naar de wereld. Dit is geen slecht iets, mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn beiden gelijk, maar ze zijn wel anders en het is naar mijn mening belangrijk een harmonie te creëren tussen deze twee, in onszelf en daarbuiten om zo een gebalanceerde mannelijke energie te kunnen laten samenleven met een gebalanceerde vrouwelijke energie. Van patriarchale en hiërarchische waarden, meer naar een collectivistische en evenwichtige samenleving.

De Matronen zijn in de eerste plaats Godinnen, entiteiten, krachtvelden, of symbolieken zo je wilt, die staan voor de bijzondere vrouwelijke cyclus, spiritualiteit, tradities en psyche. Ze kunnen ons heel veel leren, samen met hun geschiedenis en hun rituelen , over ons vrouwelijk spiritueel erfgoed in Noordwest Europa. Onze vrouwelijke esoterische tradities zijn al sinds lange tijd overschaduwd en gedemoniseerd. Dit is helaas zoals het is en ik zal hier niet veel aandacht aan besteden maar constructief de toekomst weven met draden die hun oorsprong vinden in ons vrouwelijk verleden. Ik neem je tijdens deze training mee langs de aspecten, rituelen en gezichten van de Matronen en laat je kennis maken met hun energie en hun krachtveld (archetypische energie). We pakken oude draden op en kijken hoe we deze in onze huidige tijd en maatschappij weer verder kunnen weven, en hiermee onze vrouwelijke tradities weer leven in kunnen blazen en onszelf als mens kunnen verrijken.
De training is erg praktisch gericht, want je wilt niet alleen tijdens de training iets bijzonders ervaren, maar ook als je naar huis gaat wil je verder met hetgeen je geleerd hebt. Ik geef je handvatten mee om na afloop thuis jouw eigen vrouwelijkheid (ja ook voor mannen, en nee dat is geen zoetsappig gebeuren) te ontwikkelen, je blijvend te verbinden met de Matronen en met deze vrouwelijke tradities uit ons verleden zodat je een band ermee kunt opbouwen, jezelf hiermee kunt verrijken en je op een diepe manier kunt verbinden met je vrouwelijke kracht.
Ik maak bij mijn werk gebruik van systemisch/opstellingen- werk, sjamanistische technieken zoals de trancereis, symbolieken, visualisatie en meditatie en modellen en technieken die ik in mijn bachelor Toegepaste Psychologie heb geleerd. Je hebt geen voorkennis nodig, hoewel enige sjamanistische ervaring een pré is. Ik werk daarnaast vanuit een sjamanistisch getint wereldbeeld in combinatie met elementen uit de Jungiaanse psychoanalytische invalshoek.


Programma van de training:

Dag 1:
Introductie in de symboliek, achtergrond en aspecten van de Matronen. In deze eerste training krijg je voornamelijk veel kennis op je afgevuurd waarin je leert waar de Matronen vandaan komen, wie ik ben, hoe we gaan werken, we gaan we ons verbinden met elkaar en leren we meer over sjamanistisch georiënteerde technieken die ik gebruik in de training. We maken onze eerste stappen in de trancereis en zorgen voor een goede basis en aarding voor we aan het werk gaan. Het ontdekken van jouw eigen verbinding met de Matronen staat centraal. Als huiswerk krijg je mee om een altaar voor deze dames in te richten waar je je oefeningen die je leert in de trainingen kunt herhalen en je ook thuis, zelf, kunt verbinden met de Matronen.

Dag 2:
Vandaag verbinden ons met het aspect van het kleine meisje van de Matronen, zij die in het midden zit. We richten ons op de geschiedenis en symboliek van de votief-altaren en wat we hieruit kunnen afleiden, we verbinden ons met ons innerlijke kind, met de maagd, met haar loshangende haar en we kijken naar symbolen en tradities in onze Nederlandse en Europese geschiedenis die te maken hebben met dit aspect van de Matronen. We nemen hierbij folklore, sprookjes en mythen mee en we gaan ons hiermee verbinden en kijken naar wat deze oude symbolen en rituelen ons in ons huidige leven kunnen geven en waarmee je thuis verder kunt. We werken met kennis, inzicht en vaardigheden, je krijgt kennis mee, doet inzicht op door middel van oefeningen en je leert vaardigheden hoe je in je eigen leven hier op een dieper niveau verder in kunt met het praktiseren van jouw spirituele levenspad of als mens jezelf hiermee blijvend kunt verrijken of verder ontwikkelen.

Dag 3:
Deze dag staat in het teken van het aspect van één van de dames die naast de Maagd, het jonge meisje, zit. De Moeder, de Moedergodin. Je krijgt informatie over Moedergodinnen in Europa, over de symboliek van het moeder-aspect van de Matronen, over haar verbinding met het archetype de Moeder vanuit de Jungiaanse invalshoek en we kijken naar de Moeder-aspecten in ons eigen leven...

Dag 4:
De laatste dag van de Matronen-reeks staat in het teken van dood en wedergeboorte, over de Leven-Dood-Leven godin, het derde aspect van de Matronen. We gaan het hebben over de Donkere Moeder, of Zij die leven neemt maar ook schenkt, zij die op de grens loopt, zij die over kinderen gaat en over de overledenen. We kijken naar wat we weten over dit donkere aspect van de Matronen, wat de votiefstenen en orakel-rituelen ons kunnen vertellen, de nornen, we kijken naar de traditie van het donkere goddelijke vrouwelijke in Europa en onze huidige maatschappij en naar hoe wij hier zelf iets mee kunnen doen. Ook krijg je in deze laatste training duidelijke handvatten mee om zelf verder met de Drie Dames aan de slag te gaan, op verschillende manieren, hetzij spiritueel, praktisch, psychologisch, etc. We verbinden ons opnieuw met elkaar zodat we ook samen een draadje delen en geen contact verliezen na de training.

Na deze online dagen, als er geen sprake is van een lockdown, zullen we een Matronendag
hebben op de Schaapshoeve in Langenboom, samen met de voorgaande
deelnemers aan de Matronentrainingen en de deelnemers die nog komen gaan.
We sluiten af met rituelen en met de uitreiking van jouw certificaat.
De datum hiervan zal nog volgen!


  

Praktische informatie

Prijs van de totale online training (4 avonden):

139,- euro (incl. BTW) per persoon,  dit bedrag wordt

vooraf voldaan als aanmelding.
W
anneer je de factuur binnen
krijgt is je reservering helemaal definitief.

Het is niet mogelijk om de trainingen los te volgen,

dit komt omdat het een geheel is en dat wat

er behandeld wordt intensief samenhangt met elkaar.
Op deze training zijn de Privacy Verklaring op de website,
evenals de Algemene Voorwaarden, van toepassing.

Hoe werkt het:
Ik werk met Zoom-meetings voor de online trainingen, die gegeven
worden in Webinar-stijl. Dit is voor deelnemers gratis en je kunt hierin ook
elkaar zien en met elkaar interactie hebben.
Je krijgt oefeningen om direct te doen maar ook veel huiswerk, waarbij je je ervaringen deelt op de online Facebookgroep en in de deelrondes tijdens de bijeenkomsten. Als je extra vragen hebt sta ik je bij via de telefoon of de Zoom zodat je tussendoor altijd contact hebt met mij over knelpunten. Je ontvangt veel kennis en praktische tools om lekker thuis mee te kunnen experimenteren, en je zult ook de Matronen tastbaar maken voor op creatieve wijze voor op jouw altaar.
We sluiten op [datum volgt] deze cursus af op de Schaapshoeve in Langenboom waar je je certificaat ontvangt en de zegening van de Drie Dames! (deze dag is niet inclusief bij de cursus)
Er is plek voor ongeveer 20 personen (mannen ook welkom!!).

Locatie: Bij jezelf thuis

Data:

Dag 1: woe 16 dec 2020
Dag 2: woe 6 jan 2021
Dag 3: woe 13 jan 2021
Dag 4: woe 3 feb 2021

(als je een datum niet kan is er een manier om in te halen, mail voor de mogelijkheden)

Tijden: 19:00 inchecken, 19:15 uur start - einde 22:00 uur
Hoe zit je erbij: Lekker zittende kleding, een drum of ratel en een meditatiekussentje in een ruimte waar je niet gestoord wordt en een mooi altaar naast de laptop/computer ;-)

Aanmelden voor deze training is noodzakelijk! doe dit via: oervrouw.witteraaf@gmail.com of via de website/contactformulier van het Vrouwenrad.

Foto van deelneemster

Volg het Vrouwenrad op Facebook

  • Facebook B&W

© 2019 - 2020 by © Het Vrouwenrad/
by Mirjam van Donselaar
KVK nmmr: 72709510
Algemene voorwaarden
Privacy Verklaring & Cookies